Czym jest CEPiK?


Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców stworzono w celu zabezpieczenia interesów państwa, kierowców i kupujących pojazdy. System uruchomiono w latach 2003–2004.

Podstawą do prowadzenia rejestru jest prawo o ruchu drogowym. W bazie prowadzone są w rzeczywistości dwa rejestry: Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP) i Centralna Ewidencja Kierowców (CEK). W rejestrze CEP uprawnione podmioty znajdą szczegółowe dane pojazdu (np. marka i model), specyfikacje techniczne (np. pojemność, moc silnika), informacje o dokumentach pojazdu, dane obecnego i poprzednich właścicieli i posiadaczy, informacje o zdarzeniach takich jak kradzież, odnalezienie, zbycie czy wyrejestrowanie, informacje o ubezpieczeniu OC, badaniu technicznym i stanie licznika odnotowanym podczas badania.

Natomiast w rejestrze CEK można znaleźć informacje o osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami, o tych, którym uprawnienia cofnięto oraz mają zakaz prowadzenia pojazdów. W rejestrze gromadzone są również dane o dodatkowych uprawnieniach np. do przewozu towarów niebezpiecznych.

Instytucje zobowiązane do przekazywania danych do rejestru to: wydziały komunikacji w starostwach powiatowych (rejestrują pojazdy i wydają prawa jazdy), towarzystwa ubezpieczeniowe (mają informować o ubezpieczeniach pojazdów), stacje kontroli pojazdów (mają przekazywać informacje o badaniu technicznym i stanie licznika), a także policja i Inspekcja Transportu Drogowego (przekazują dane o kradzieżach pojazdów i zatrzymaniu dokumentów).  Na podstawie rejestru tworzone są raporty, w tym zarejestrowanych pojazdów i wydanych praw jazdy.

Na 4 czerwca 2018 roku przesunięto uruchomienie zmodernizowanego systemu informatycznego CEPiK 2.0, który zyska nowe elementy, takie jak informacje o kandydatach na kierowców i realizowanych badaniach technicznych oraz ewidencję posiadaczy kart parkingowych CEPKP. Dodatkowo obywatele będą mieli zapewniony łatwy dostęp do informacji zgromadzonych w rejestrach.

(C)

Słowa kluczowe: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*