DKV: gęstsza sieć tanich stacji


Firma DKV rozszerzyła sieć tanich stacji, objętych systemem Bottom-Up, o nowe punkty zlokalizowane przy zachodniej granicy kraju. Są to obiekty należące do firm Citronex, Auto-Truck, Eko-Tank, EuroOil i Lomax. Wahania cen w sieci Bottom-Up są niezależne od polityki cenowej danej stacji – zależą od aktualnego poziomu cen hurtowych.

Od kilku lat DKV rozwija system tankowania Bottom-Up we współpracy z wybranymi stacjami paliw. Każdy posiadacz karty DKV może tu kupować olej napędowy w cenie 20-40 groszy niższej niż wskazana na dystrybutorze. Przewoźnicy mogą sprawdzić aktualne ceny paliw na stacjach Bottom-Up po zalogowaniu w strefie klienta DKV. Ich aktualizacja następuje codziennie.

Dziś polska sieć Bottom-Up liczy 40 punktów. Składa się na nią 13 stacji Moya, 25 – Lotos, 3 – Polmax, po dwie placówki firm Citronex i Auto-Truck, a także pojedyncze stacje: Eko-Tank, Lomax, EuroOil, Areca, Domagała, Babilon i Bobryk. W Europie w tym samym systemie można tankować na kilkudziesięciu stacjach w Austrii, na Węgrzech i Litwie. Mapa stacji dostępna jest na stronie głównej DKV (www.dkv-euroservice.com).

Lokalizacje stacji Bottom-Up w Polsce są podyktowane potrzebami firm transportowych – znajdują się przy popularnych trasach i węzłach komunikacyjnych, w większości przypadków przy zachodniej granicy. Obiekty są przystosowane do obsługi pojazdów ciężarowych, mają dystrybutory szybkiego tankowania, oferują płyn AdBlue, a na miejscu działają myjnie. Kierowcy mają także możliwość postawienia pojazdu na parkingu i odebranie odpoczynku.

W zależności od bazy hurtowej, stacje objęte systemem Bottom-Up można podzielić na dwie grupy. W pierwszej na wszystkich stacjach obowiązuje jednocześnie ta sama cena (Moya, Citronex, Auto-Truck, Areca, Eko Tank, Lomax i EuroOli). W drugiej grupie występują nieznaczne różnice cen (poziom ujednolicony obejmuje tylko punkty Lotos).

(C)

Słowa kluczowe: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*