ITS: od 13 listopada zmiany w badaniach technicznych


Płatność za przegląd techniczny przed jego wykonaniem, elektroniczna ewidencja stanu technicznego pojazdów oraz zwiększenie zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów to zmiany, które zaczną obowiązywać od 13 listopada br. – przypomina Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

ITS: od 13 listopada zmiany w badaniach technicznych

Znowelizowane przepisy ustawy o ruchu drogowym dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) wprowadzają szereg nowych rozwiązań, m.in. w okresowych badaniach technicznych pojazdów. Nowe prawo będzie obowiązywać od 13 listopada br., a jego celem ma być poprawa jakości danych w państwowym rejestrze oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i w zakresie i obrotu pojazdami.

Jedną z kluczowych różnic w porównaniu ze stanem dzisiejszym jest chwila wniesienia opłaty za badanie techniczne pojazdu. Od najbliższego poniedziałku jego właściciel będzie zobowiązany do uiszczenia należności przed rozpoczęciem czynności przez diagnostę. Do tej pory najczęściej kierowcy płacili dopiero po zakończeniu przeglądu. Od zasady wnoszenia płatności z góry będzie wyjątek – rozliczenie usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności, z którego korzystają np. przedsiębiorcy zarządzający flotą pojazdów.

Kolejne różnice dotyczą samego badania i informacji o nim. Jeśli diagnosta znajdzie usterkę, która zakwalifikuje pojazd do wyłączenia z ruchu, będzie zobligowany do określenia wyniku badania jako negatywny i przekazania do CEP odpowiedniej informacji wraz z kodem usterki. Nie będzie możliwości przerwania badania w celu umożliwienia jej usunięcia. Co więcej, właściciel pojazdu nie będzie mógł liczyć na zwrot pieniędzy. Krytyczny wynik badania będzie obligował klienta do usunięcia usterek w czasie do 14 dni i wykonania badania sprawdzającego. Koszt wtórnej weryfikacji – na tej samej stacji kontroli pojazdów – wyniesie od 13 do 36 zł, w zależności od wagi usterek. Właściciel samochodu będzie też mógł wykonać badanie po 14 dniach oraz w innej SKP, ale w pełnym zakresie i pełnopłatne.

Do CEP będą na bieżąco przekazywane dane o rezultatach badań technicznych. Dzięki zmianom w przepisach inni diagności zyskają dostęp do informacji o tym, dlaczego konkretny pojazd nie przeszedł okresowego przeglądu. W zamyśle ma to ograniczyć zjawisko „migracji” części kierowców do stacji kontrolnych, w których liczą na pozytywny wynik badania bez względu na stan techniczny pojazdu.

Na mocy nowych przepisów zwiększy się także zakres danych wprowadzanych do CEP. Będą tam również trafiać informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny czy o zabezpieczeniu majątkowym, a także dane o istotnych szkodach powypadkowych (w przypadku pojazdów nieubezpieczonych) napływające z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wagę tych informacji docenią z pewnością nabywcy pojazdów używanych. W CEP znajdą się też informacje o zatrzymanych przez służby kontroli ruchu drogowego dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych. Do grona służb uprawnionych do zatrzymywania tych dokumentów dołączy Straż Graniczna.

(C)

Słowa kluczowe: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*