Listonosz na wodorze


Renault Trucks MaxityFrancuska poczta i Renault Trucks podejmują wspólne działania na rzecz środowiska naturalnego. Nieustannie podtrzymują swoje zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju i w ramach eksperymentu po raz pierwszy w Europie wprowadzają do ruchu elektryczny pojazd ciężarowy z układem zwiększania zasięgu opartym na wodorowym ogniwie paliwowym.

Elektryczny Maxity 4,5 t ma zasięg 200 kilometrów i przez rok będzie testowany w warunkach rzeczywistych w Dole (Jura, Francja). Maxity jest wyposażony w wodorowe ogniwo paliwowe opracowane przez Symbio FCell, które umożliwia dwukrotne zwiększenie zasięgu pojazdu. Test pozwoli Renault Trucks zbadać w rzeczywistych warunkach eksploatacji wszystkie możliwości, jakie oferuje technologia wodorowych ogniw paliwowych. – Ten pojazd nie stwarza uciążliwości akustycznej dla otoczenia i emituje jedynie parę wodną. Jego zasięg wynosi 200 km i czyni z niego idealny pojazd dystrybucyjny do realizacji codziennych misji na obszarach miejskich i podmiejskich – wyjaśnia Karine Forien, dyrektor ds. strategii efektywności energetycznej w Renault Trucks. – Naszym celem w ramach tego projektu, jest ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń w metropoliach europejskich przez testowanie innowacyjnych pojazdów, które zagwarantują zerową emisję zanieczyszczeń i w niedalekiej przyszłości okażą się interesującymi dla naszych klientów pod względem ekonomicznym.

Dla poczty, która dysponuje obecnie największą flotą pojazdów elektrycznych na świecie, eksperymenty te są kontynuacją już realizowanych projektów, mających na celu zwiększenie zasięgu pojazdów. Od blisko roku w regionie Franche-Comté testuje ona, w ramach usług związanych z odbiorem i dystrybucją przesyłek pocztowych i paczek przez listonoszy, pojazdy elektryczne zasilane wodorem. – Wykorzystanie tego gazu jako paliwa jawi się dzisiaj jako skuteczne rozwiązanie poprawiające możliwości gamy i zasięg pojazdów elektrycznych. W planie ogólnym rozwój metod magazynowania energii z wykorzystaniem wodoru jest kluczowym elementem w okresie przechodzenia na inne źródła energii – wyjaśnia Frédéric Delaval, dyrektor techniczny działu przesyłek pocztowych i paczek.

Renault Trucks przystosowało elektryczne Maxity 4,5 t do montażu ogniwa paliwowego, opracowanego i zintegrowanego z pojazdem przy współpracy z firmą Symbio FCell. W rezultacie średni zasięg wynoszący około 100 km w przypadku modelu elektrycznego zwiększył się o następne 100 km dzięki energii dostarczanej przez ogniwo. – Podczas ruchu pojazdu silnik elektryczny zasilają dwa dodatkowe źródła energii: ogniwo paliwowe pozwala osiągnąć maksymalną moc 20 kW, a powyżej tej wartości niezbędną moc zapewniają akumulatory. W czasie postoju ogniwo paliwowe zapewnia w razie potrzeby doładowanie akumulatora – wyjaśnia Christophe Vacquier, kierownik projektu. Ciepło wytwarzane przez ogniwo paliwowe wykorzystuje się do ogrzewania kabiny, co pozwala uniknąć pobierania energii z akumulatora i utrzymać zasięg pojazdu. Christophe Vacquier przypomniał również zasadę działania ogniwa: – Tworząca wodę reakcja tlenu z powietrza z wodorem zmagazynowanym w zbiornikach jest źródłem energii elektrycznej i ciepła, zgodnie z odwróconą zasadą elektrolizy.

(s), fot. Renault Trucks

Słowa kluczowe: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*