Opłaty drogowe: ITD będzie pobierać


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, który zakłada, że poborem opłat elektronicznych za przejazd po drogach krajowych będzie zajmował się Główny Inspektor Transportu Drogowego zamiast Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rząd chce, aby zmiana weszła w życie za rok.

Nowe zadania GITD będzie wykonywać samodzielnie lub z pomocą innych organów administracji rządowej. W projekcie zapisano, że zakres czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom z sektora prywatnego zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. – GITD ma doświadczenie wynikające z prowadzenia czynności kontrolnych w Krajowym Systemie Poboru Opłat (KSPO), co wymagało ścisłej współpracy z GDDKiA i wykonawcą systemu oraz znajomości zasad jego funkcjonowania.

Ponadto, GITD ma doświadczenie w budowie i utrzymaniu systemów teleinformatycznych. Prowadzi Centralną Ewidencję Naruszeń oraz zbudował Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Proponowane rozwiązanie pozwoli na maksymalne uniezależnienie procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich (w tym z kapitałem zagranicznym) oraz maksymalizację stopnia wykorzystania istniejących aktywów. Dzięki przejęciu pełnej kontroli nad KSPO przez administrację państwową ułatwione będzie ewentualne dokonywanie szybkich zmian – napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Według resortu infrastruktury, gdzie powstał projekt nowelizacji ustawy, zaletą proponowanego rozwiązania jest również „zapewnienie ciągłości działania KSPO oraz docelowa optymalizacja kosztów jego funkcjonowania, a także wzmocnienie nadzoru i kontroli ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo”.

(C)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*