/*

Scania: inwestycja w odlewnię o wysokiej wydajności energetycznej


Nowa odlewnia firmy Scania będzie miała trzykrotnie większą wydajność i o połowę niższe zużycie energii w porównaniu z działającą obecnie. Inwestycja umożliwi bardziej wydajny transport materiałów oraz recykling w przeliczeniu na wyprodukowaną jednostkę. Odlewnia zostanie wybudowana w Södertälje w Szwecji i będzie zasilana energią elektryczną z odnawialnych źródeł. Wartość inwestycji to 1,5 mld szwedzkich koron. 

Tak ma wyglądać nowa odlewnia firmy Scania, która będzie zlokalizowana nieopodal Södertälje.

Tak ma wyglądać nowa odlewnia firmy Scania, która będzie zlokalizowana nieopodal Södertälje.

 

Budowa odlewni to jedna z największych inwestycji szwedzkiego producenta w ramach budowy nowej fabryki. – Jeszcze bardziej wydajne silniki spalinowe, a wśród nich jednostki zasilane gazem i biopaliwami są niezbędne, aby skutecznie uniezależnić się od paliw kopalnych w transporcie. Nowa odlewnia odegra kluczową rolę w dostarczaniu tego typu rozwiązań – komentuje Ruthger de Vries, wiceprezes i dyrektor produkcji i logistyki w firmie Scania. – Nowy, zbudowany od podstaw zakład, to najkorzystniejsze rozwiązanie, zarówno jeśli chodzi o koszty, jak i zachowanie jakości kluczowych komponentów do silników Scania. Fabryka będzie znajdowała się w sąsiedztwie naszego działu badawczo-rozwojowego, a ponadto wzmocni rolę miasta, jako europejskiego centrum produkcji silników Scania.

Oczekiwane zużycie energii w przeliczeniu na tonę gotowych wyrobów wyprodukowanych w nowej odlewni ma być o 50 procent niższe niż obecnie. Największą oszczędność energii przyniosą udoskonalenia w procesie wykonywania odlewów i odzysk powstającego przy tym ciepła. Z kolei wprowadzenie nowych metod transportu materiałów i recykling pozwolą znacznie ograniczyć potrzeby przewozowe. Największym, pojedynczym źródłem oszczędności energii w procesie produkcyjnym będzie recykling piasku formierskiego, używanego w formach odlewniczych. Dzięki nowym rozwiązaniom możliwe będzie ponowne wykorzystywanie aż 70 procent piasku. Obecnie powtórne używanie piasku w odlewni nie jest możliwe i każdorazowo musi on być dowożony. Choć nowa odlewnia będzie produkować trzy razy więcej wyrobów, jej zapotrzebowanie na piasek będzie takie, jak obecnie, a dowóz piasku zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie. – Z perspektywy zrównoważonego rozwoju, oznacza to redukcję zużycia zasobów wyczerpywalnych. Zarazem wpływ transportu piasku na klimat nie wzrośnie pomimo trzykrotnego wzrostu produkcji – dodaje Ruthger de Vries.

Przed podjęciem decyzji o budowie nowej odlewni Scania przeanalizowano jej oddziaływanie na otoczenie, w tym hałas i emisję zanieczyszczeń związaną z produkcją i transportem. Obecnie działająca odlewnia powstała w 1914 r. i znajduje się niedaleko centrum Södertälje. Nowy zakład powstanie poza miastem, na terenach przemysłowych w miejscowości Tveta położonej na zachód od drogi E20. Ze względu na plany rozbudowy infrastruktury drogowej w Södertälje, obejmującej między innymi nowe połączenia z drogą E20, w przyszłości możliwe będzie dalsze ograniczenie oddziaływania na środowisko przewozów związanych z produkcją w zakładach Scania.

Zagospodarowywanie terenu dla nowej odlewni w Södertälje rozpocznie się po zakończeniu niezbędnej oceny oddziaływania na środowisko, która ma odbyć się wiosną 2018 r. Rozpoczęcie budowy jest planowane w styczniu 2019 r. Przy pełnym wykorzystywaniu mocy produkcyjnych, w nowej odlewni będzie zatrudnionych tyle samo osób, co w obecnie działającej, czyli prawie 200 pracowników.

(s)
Fot. Scania

 

 

 

 

Słowa kluczowe: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*