Trasa S5: Nowe 19 km ekspresówki między Poznaniem a Wrocławiem


Dzisiaj został oddany do ruchu nowy, ponad 19-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 pomiędzy węzłem Korzeńsko, a węzłem Krościna, z czego 4,5-kilometrowy odcinek został oddany do ruchu przed datą zakończenia kontraktu.

Pierwsze samochody na nowym, dolnośląskim odcinku S5.

Pierwsze samochody na nowym, dolnośląskim odcinku S5.

Docelowo droga ekspresowa S5 będzie miała długość około 360 km i połączy kraj poprzez AOW A8 na węźle Wrocław Północ z autostradą A1 na węźle Nowe Marzy w okolicy Grudziądza, umożliwi kierowcom szybki dojazd do autostrady A4 i drogi S8. Budowa drogi ekspresowej S5 na Dolnym Śląsku na odcinku Korzeńsko – Wrocław podzielona została na 3 zadania o łącznej długości 48 km: zadanie I – od Korzeńska (km 108+758) do km 123+700 ma długość 14,9 km, gdzie wykonawcą jest Konsorcjum firm: Lider – Budimex S.A., Partnerem STRABAG Sp. z o.o.; zadanie II – km 123+700 – 137+500 ma długość 13,8 km, gdzie wykonawcą jest Dragados S.A. i    zadanie III – ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem) ma długość 19,3 km, gdzie wykonawcą jest ASTALDI S.p.A. Nadzór nad inwestycją prowadzi konsorcjum firm Lider ECMG GmbH, partnerem jest SGS Polska Sp. z o.o.

W ramach inwestycji łącznie powstanie 7 węzłów drogowych (Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno, Widawa), 46 obiektów mostowych, 4 Miejsca Obsługi Podróżnych Morzęcino (MOP): Morzęcino Zachód II i Wschód III, Wisznia Mała Zachód III i Wschód II,a także Obwód Utrzymania Drogowego przy węźle Krościna. Całkowity koszt projektu zaplanowano na 1.861.183.230,00 zł, natomiast wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosiło ponad 900 mln zł. Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i Buduj”, który umożliwia dostosowywanie projektu wykonawczego do zmieniających się w trakcie budowy uwarunkowań technicznych, bez konieczności zmiany przedmiotu zamówienia publicznego, a tym samym zmiany umowy z Generalnym Wykonawcą, który podejmował się zarówno zaprojektowania, jak i realizacji inwestycji, aż po jej odbiór końcowy.

W ramach inwestycji łącznie powstanie 7 węzłów drogowych.

W ramach inwestycji łącznie powstanie 7 węzłów drogowych.

Najważniejszymi celami inwestycji było stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej, która zapewnia wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży, ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, budowa szybkiego i sprawnego połączenia pomiędzy dużymi miastami, zapewnienie połączenia drogowego o wysokim stopniu bezpieczeństwa i komforcie ruchu, zmniejszenie oddziaływania na środowisko, dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 KN na oś. Natomiast cele pośrednie inwestycji to poprawa przepustowości układu transportowego, wzrost atrakcyjności terenów i zmniejszenie bezrobocia w regionie. S5 pozwoli wyprowadzić ruch z terenów zabudowanych, co oznacza mniejszy hałas, mniej spalin i mniejsze zużycie dróg lokalnych przebiegających przez poszczególne miejscowości.

(s)
Fot. GDDKiA

Słowa kluczowe:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*