Ustawa o monitorowaniu przewozów znowelizowana


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Znowelizowana ustawa wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu transportów ładunków: lokalizator (urządzenie telekomunikacyjne wykorzystujące pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez administrację skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie) i zewnętrzny system lokalizacji (gromadzi dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim lokalizatora).

Po wprowadzeniu tych rozwiązań system monitorowania przewozu towarów będzie składał się z dwóch podstawowych elementów: teleinformatycznego rejestru (będą w nim przetwarzane i gromadzone dane geolokalizacyjne pozyskane z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji) oraz telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (wyposażonego np. w moduł GPS) z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, umożliwiającym bieżące nadzorowanie trasy przewozu towarów. Porównanie danych zawartych w rejestrze z danymi z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji pokaże niezafałszowany obraz przemieszczania towarów tzw. wrażliwych, co pomoże uszczelnić system podatkowy w zakresie poboru podatku VAT i akcyzy.

Za nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania i brak wyposażenia pojazdu w lokalizator będzie grozić kara w wysokości 10.000 zł, nakładana na przewoźnika. Jeśli natomiast w czasie kontroli drogowej funkcjonariusz stwierdzi nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora, który np. nie zostanie włączony, kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości od 5000 do 7500 zł.

W myśl znowelizowanej ustawy, przewoźnik ma obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu towaru o indywidualny numer lokalizatora lub urządzenia zainstalowanego w pojeździe. Przewoźnicy, którzy nie mają własnych narzędzi służących monitorowaniu floty samochodowej, będą mogli skorzystać z aplikacji, którą trzeba będzie zainstalować np. na smartfonie posiadającym nawigację GPS. Aplikacja będzie udostępniana bezpłatnie przez Krajową Administrację Skarbową.

Zgodnie z projektem noweli, obowiązkiem kierowcy jest uruchomienie lokalizatora jeszcze przed rozpoczęciem przewozu (z pierwszego miejsca załadunku, jeśli takich miejsc jest kilka) albo niezwłocznie po rozpoczęciu przewozu na terytorium Polski. Na kierującego nałożono również obowiązek wyłączenia lokalizatora po dostarczeniu ładunku na miejsce przeznaczenia (zakończenie przewozu) albo wyjazdu z Polski. W przypadku, gdy towary znajdujące się w ładowni pojazdu mają być dostarczone do kilku miejsc przeznaczenia (jednego lub kilku odbiorców), kierowca musi wyłączyć lokalizator dopiero z chwilą realizacji dostawy do ostatniego miejsca rozładunku. Czynności włączenia i wyłączenia lokalizatora nie musi dokonywać kierujący, w którego pojeździe będzie zainstalowany zewnętrzny system lokalizacji.

W przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji (trwającej dłużej niż godzinę), kierowca będzie zobowiązany zatrzymać się na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej. Przewóz towarów będzie można kontynuować po usunięciu niesprawności lokalizatora (albo zewnętrznego systemu lokalizacji) lub jego wymianie na nowy albo przeładunku towarów na środek transportu wyposażony w sprawny lokalizator.

Znowelizowane regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem przepisów dotyczących kar, które mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty publikacji).

Źródło: premier.gov.pl

Słowa kluczowe: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*