/*

Ustawa o monitorowaniu przewozów już obowiązuje


Od 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która nakłada dodatkowe obowiązki na operatorów transportu tzw. artykułów wrażliwych. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole na każdym etapie łańcucha dostaw. Eksperci OCRK wyjaśniają jak uniknąć kar związanych z nową regulacją.

Łukasz Włoch: – Procedurę rozpoczynamy od wypełnienia w PUESC deklaracji dotyczącej przewożonego towaru, następnie system generuje numer referencyjny.

Łukasz Włoch: – Procedurę rozpoczynamy od wypełnienia w PUESC deklaracji dotyczącej przewożonego towaru, następnie system generuje numer referencyjny.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (przyjęta przez senat 9 marca tego roku) obejmuje m.in.: paliwa silnikowe i ich pochodne (w tym biodiesel); dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy, czyli towary często będące przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowym. Ustawodawca przewidział dotkliwe sankcje za naruszenia przepisów, nakładane wobec podmiotu wysyłającego lub odbierającego towar, a także przewoźnika. Np. za podanie nieprawdziwych (niezgodnych ze stanem faktycznym) danych dotyczących towaru nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto przewożonego ładunku, nie mniejsza jednak niż 20.000 zł. Ustawa przewiduje także możliwość nałożenia zamknięć urzędowych lub zatrzymanie środka transportu lub towaru. Celem nadrzędnym jest uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym marginalizowanie korzyści finansowych uzyskiwanych przed tzw. szarą strefę.

Ustawa pozostawia krótki czas na zapoznanie się z działaniem systemu monitorowania przewozów. Z dniem 1 maja 2017 r. będą egzekwowane przepisy artykułów 21–32, 34 i 35, punkt 2, dotyczące nakładania kar na przewoźników, a także strony wysyłającą i odbierającą towar.

–  Aby spełnić wymogi formalne stawiane przez ustawę, należy zarejestrować się na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych (PUESC). W tym celu warto zapoznać się z instrukcją elektronicznej rejestracji systemu informacyjnego Służby Celnej. Procedurę rozpoczynamy od wypełnienia w PUESC deklaracji dotyczącej przewożonego towaru, następnie system generuje numer referencyjny, który powinien zostać przekazany przewoźnikowi i odbiorcy dostawy. Dodatkowo, przewoźnik i odbiorca towaru zobligowani są do wypełnienia w systemie informacji o transporcie już po wykonaniu zlecenia. Jest to dość skomplikowane, a w sytuacji, gdy zmieniamy dane któregokolwiek z podmiotów, musimy dokonać zmian w systemie, w zasadzie w czasie rzeczywistym – informuje Łukasz Włoch, ekspert OCRK.

(C), fot. OCRK

Słowa kluczowe: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*