Zmiana czasu również w tachografie


W najbliższy weekend nastąpi zmiana czasu zimowego na letni.  W nocy z soboty na niedzielę nasz sen będzie krótszy, gdyż należy przestawić zegarki z godziny 2:00 na 3:00. Nie tylko zegarki, ale także tachografy…

Zmiana czasu również w tachografie

Przesunięcie czasu dla zwykłych zjadaczy chleba oznacza, że dni są nie coraz dłuższe i cieplejsze. Ludzie transportu muszą pamiętać o obowiązku  zmiany godziny w tachografie pojazdu. Brak tej aktualizacji spowoduje nieprawidłową ewidencję czasu pracy kierowcy i może skończyć się nałożeniem mandatu.

Zmian w tachografach analogowych dokonuje się w nieskomplikowany sposób.  Kierowca powinien zatrzymać pojazd o godz. 02:00 i przesunąć o jedną godzinę do przodu oraz odnotować na odwrocie wykresówki czynność wynikającą ze zmianą czasu z zimowego na letni, aby kontrolujący nie mieli podejrzeń co do ewentualnych manipulacji w tachografie.

Tachografy cyfrowe pracują w trybie czasu uniwersalnego UTC, co oznacza, że godzina przestawia się zgodnie z obowiązującą strefą czasową, natomiast tzw. czas lokalny podlega zmianie, która powinna być wykonana manualnie przez użytkownika. Godzina w urządzeniu ulegnie zmianie o 02:00 bądź nastąpi to dopiero po zatrzymaniu pojazdu. Za zmianę czasu lokalnego odpowiada kierowca, nie ma ona jednak wpływu na rejestrację czasu pracy.

(C), fot. VDO

Słowa kluczowe:

1 komentarz

  1. Zmiana czasu od zawsze jest kłopotem dla firm transportowych. Kierowcy nie zawsze pamiętają o tym, aby przestawić tachograf. Ważne jest, aby dopilnować tego aspekty, bo później odkręcenie tego nie jest proste.

    [Reply]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*