Rekord i stabilizacja


Minął kolejny rok i przychodzi czas podsumowania tego, co działo się w tym czasie na rynku najcięższych pojazdów w naszym kraju. Jak zwykle, w corocznym podsumowaniu prezentujemy dane dotyczące sprzedaży pojazdów na podstawie zestawień przygotowanych w oparciu o analizę statystyk rejestracji z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów Ministerstwa Cyfryzacji przygotowanej przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Najkrótszym komentarzem do nich jest stwierdzenie, że mamy kolejny rekord!

W 2017 roku DAF sprzedał w Polsce najwięcej ciężarówek.

W 2017 roku DAF sprzedał w Polsce najwięcej ciężarówek.

Nie po raz pierwszy grudzień okazał się w rejestracjach w grupie pojazdów użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony miesiącem cudów. Urzędy zarejestrowały w tym miesiącu 2017 roku aż 3087 takich pojazdów. Ponad 1/7 (+13,8% r./r.) więcej niż rok wcześniej i więcej o 1/5 (+19,4% miesiąc do miesiąca) niż w listopadzie ub.r., kiedy przybyło 2585 szt. (+2,7% i -9,4% m/m). Był to najwyższy miesięczny rezultat od grudnia 2013 roku, kiedy tuż przed początkiem obowiązywania normy Euro 6 (weszła w życie 1 stycznia 2014 r.) zarejestrowano 3281 pojazdów. Teraz rejestracje przyspieszyły, poza zwyczajowym zwiększeniem na zamknięcie kwartału i roku, dodatkowo po udrożnieniu systemu CEPiK 2.0 wprowadzonym w listopadzie. Pozytywnie wypadły zarówno samochody ciężarowe +13,9%, jak i autobusy +12,6%.

Cały 2017 rok zakończył się rekordowym wynikiem 29.951 nowych pojazdów w całej zagregowanej grupie pojazdów użytkowych o DMC większej niż 3,5 t. Ich wzrost wyniósł +4,7%. Wysoki dotychczasowy rekord z 2016 roku (28.616 szt.) został więc znacznie poprawiony. Przypomnijmy, że wyniki 2016 roku urosły w tempie dwucyfrowym o 18,4%, po bardzo dynamicznym całym roku. Wśród samochodów ciężarowych rozwój rynku był w ciągu 2017 roku umiarkowany. W niektórych miesiącach (luty, kwiecień, czerwiec) zmagał się ze spowolnieniem, do którego w końcówce roku dołożyły się utrudnienia administracyjne (listopad i grudzień). Udało się jednak w drugiej połowie roku wypracować wzrost, który wyniósł w skali roku +3,9% przy łącznej liczbie 27.658 zarejestrowanych nowych samochodów ciężarowych.

Więcej autobusów, mniej używanych

W grupie autobusów udało się przekroczyć nie tylko magiczne dwa tysiące sztuk, ale nawet zbliżyć się do 2,3 tysiąca. Zarejestrowane zostały 2293 autobusy. W ciągu roku obserwowaliśmy w tej grupie bardzo dynamiczny rozwój, podyktowany częściowo przez przyspieszanie przed wprowadzeniem od listopada ub.r. wyższych wymagań homologacyjnych dla nowo rejestrowanych autobusów (kat. M2 i M3), jak też przygotowywaniem się władz samorządowych do wyborów w tym roku. Niewątpliwie i tu przełożenie dobrej koniunktury na wyniki mogło zostać przyhamowane przez stabilizujący się system rejestracji. Sprzedaż autobusów na naszym rynku dokładniej omówimy w marcowym numerze „Ciężarówek”.

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5 tony sprowadzanych do Polski z zagranicy, w grudniu br. wystąpił głęboki spadek rejestracji rok do roku (-21,3%), jak i do poprzedniego miesiąca (-18,3%). Przybyło ich 2096 sztuk. To najsłabszy miesięczny rezultat minionego roku. W tej grupie było 1860 samochodów ciężarowych (-20,0% r./r.; -19,4% m./m.) i 236 autobusów (-30,2% r./r.; -7,8% m./m.; w listopadzie odpowiednio 2308 i 256). Od początku roku łącznie przybyło z zagranicy 30.414 używanych pojazdów – to o 5,0% mniej niż rok wcześniej. Nadwyżka sprowadzanych używanych pojazdów nad nowymi zmniejszyła się do zaledwie 1,5%.

Miesiąc cudów

W grupie nowych samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony w grudniu zarejestrowano aż 2729 sztuk. Było to więcej niż rok wcześniej (+13,9%; +334 szt.), jak i miesiąc wcześniej (+10,3%; +255szt.). Rezultat ostatniego grudnia był znakomity, zważywszy na wspomniane już utrudnienia administracyjne i dwa dni robocze mniej niż rok wcześniej i miesiąc wcześniej. Zwyczajowo w końcówce kwartału i roku obserwowaliśmy finalizowanie wcześniejszych, wzmożonych wysiłków sprzedażowych. Ostatni miesiąc zakończył się najwyższym miesięcznym rezultatem 2017 roku i jest najwyższy od czasów ciągle rekordowego grudnia 2013 roku, kiedy przed wejściem normy Euro 6 zarejestrowano 2958 samochodów ciężarowych.

W 2017 roku do stabilizowania rynku, ciągle na wysokim poziomie, dołączyło stabilizowanie systemu CEPiK 2.0, które spowalniało rejestracje w końcówce roku. Niewykluczone, że część tych „niedoszłych” rejestracji przesunie się i wzmocni zwyczajowo słabsze rejestracje w styczniu. Jednak końcowy rezultat 27.658 zarejestrowanych samochodów ciężarowych w całym 2017 roku jest nowym rekordem ostatniego ćwierćwiecza. Odzwierciedla stabilizację rynku i jego 3,9% wzrost po dwóch wcześniejszych latach (2016 i 2015) bardzo dynamicznego rozwoju – odpowiednio o 18,7% i 26,7%.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych, a także motocykli, motorowerów i producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.

W grudniu 2017 r. rejestracje podwozi (kompletnych lub skompletowanych) wyniosły 768 szt. Był to najwyższy miesięczny rezultat tej grupy w ub.r. Ostatnie rezultaty przełożyły się na wzrost o 37,6% r./r. i o 31,5% m./m. Natomiast ciągniki samochodowe wypadły bardziej umiarkowanie – zarejestrowano ich 1961 (+6,8% r./r. i +3,8% m./m.). W ostatnim miesiącu 2017 najwięcej ciągników zarejestrowało Volvo, które wydało 555 takich pojazdów, przełożyło się to na spadek o 7,8% r./r. i wzrost o 94,7% m./m. Drugie miejsce zajął MAN z liczbą
313 szt. (+12,2% r./r. i -11,3% m./m.), a trzecie DAF (307 szt. -1,9% r./r. i -11,8% m./m.). Czwarta była Scania po wydaniu i rejestracji 283 ciągników, co dało jej najwyższy wzrost pośród marek pierwszej piątki (+53% r./r.; -22,9% m./m.). Za nimi znalazły się Mercedes-Benz i Renault Trucks z liczbą wydań 241 i 215.

W grupie skompletowanych podwozi (razem z zabudowami specjalnymi) o DMC powyżej 3,5 tony pierwsze miejsce zajął MAN z liczbą 198 rejestracji (+61% r./r. i +144,4% m./m.). Drugie przypadło Mercedesowi po rejestracji 176 szt. (+122,8% r./r.; +63,0% m./m.). Trzecie było Iveco z liczbą 121 szt. (+2,5% r./r., -13,6% m./m.). Rejestracje samochodów najcięższych, o DMC większej niż 16 ton objęły w grudniu ub.r. 2419 szt.

Było to więcej o 13,9% niż rok wcześniej i więcej o +7,5% niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: Volvo (602 szt.), MAN (456 szt.) i Scania (389 szt.). Za nimi był DAF (349) i Mercedes-Benz (315 szt.).

Podium dla DAF-a!

Od początku roku zarejestrowano 27.658 samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony i skumulowany wzrost wyniósł tu 3,9% w skali roku. W całej grupie znalazły się 21.063 ciągniki, a ich liczebność zwiększyła się nieznacznie – o 0,1% w porównaniu z 2016 r. (21 szt.). Przybyło też w tym samym czasie 6595 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+18%; +1008 szt.), które zdecydowanie ciągnęły w górę cały segment. Firmy rejestrujące na REGON objęły 91,1% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 76,1% rynku wobec ich udziału rok wcześniej 75,5%.

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5 tony w całym 2017 roku najwięcej pojazdów wydał DAF – 5070 szt. I chociaż jego skumulowane tempo wzrostu malało w ciągu roku, po raz kolejny zdobył pozycję lidera rocznego rankingu. Jego udział w rynku wyniósł 18,3% wobec 18,1% w 2016 roku. Następny na liście, rzutem na taśmę, był MAN. Przełamał wcześniejszy spadek do +0,9% w skali roku – zarejestrowane zostały 4733 pojazdy tej marki, a udział rynkowy niemieckiego producenta wyniósł 17,1%. Za nim znalazła się Scania, z najwyższym wzrostem w pierwszej trójce (+6,5%) po zarejestrowaniu 4726 szt. Warto tu dodać, że jako jedyna marka z tzw. wielkiej siódemki Scania produkuje i sprzedaje wyłącznie najcięższe pojazdy o DMC przekraczającej 16 ton, a ich ceny lokują się raczej w górnych strefach cenników. Taki wynik wskazuje więc na zaufanie, jakim darzą markę jej użytkownicy i zasługuje na uznanie.

Na czwartym miejscu znalazło się Volvo (4378 sztuk), ze spadkiem -3,3% w skali roku. Mimo świetnego wyniku sprzedaży w ostatnim miesiącu, marce nie udało się utrzymać trzeciej lokaty wywalczonej w 2016 r. Mercedes-Benz (4322 szt.; +8,0%) zakończył 2017 na piątej pozycji. Szóste ze sprzedażą w wysokości 2456 szt. (+6,1%) było Iveco, a siódme Renault Trucks. Pojazdy ciężarowe tego producenta zostały zarejestrowane w liczbie 1778 szt. (+7,2%). Pozostałe marki zarejestrowały w sumie 195 pojazdów (+1,6%).

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16 ton w 2017 r. kolejność w ogólnym rankingu wygląda następująco: pierwszy DAF z 5,9% wzrostem (5005 szt.; udział rynkowy 19,8%), druga Scania (4726 szt.; 18,7%) ze wzrostem o 6,5%, trzecie Volvo ze spadkiem (4356 szt.; 17,2%; – 3,6%), czwarty MAN (4205 szt.; 16,6%; -0,1%;). Pierwszą piątkę zamknął Mercedes-Benz (3854 szt.; 15,2%, 6,7%).

(rum)
Tabele: PZPM, fot. DAF

 

Słowa kluczowe: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*