Czym jest CEPiK?

Czym jest CEPiK?

Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców stworzono w celu zabezpieczenia interesów państwa, kierowców i kupujących pojazdy. System uruchomiono w latach 2003–2004. Podstawą do prowadzenia rejestru jest prawo o ruchu drogowym. W bazie prowadzone są w rzeczywistości dwa rejestry: Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP) i Centralna Ewidencja...

czytaj dalej