Czym jest CEPiK?

Czym jest CEPiK?

Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców stworzono w celu zabezpieczenia interesów państwa, kierowców i kupujących pojazdy. System uruchomiono w latach 2003–2004. Podstawą do prowadzenia rejestru jest prawo o ruchu drogowym. W bazie prowadzone są w rzeczywistości dwa rejestry: Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP) i Centralna Ewidencja...

czytaj dalej


O utracie dobrej reputacji…

O utracie dobrej reputacji…

W dzisiejszym stanie prawnym postępowanie w przedmiocie stwierdzenia utraty dobrej reputacji wszczyna się wobec przedsiębiorcy, na którego zostały nałożone co najmniej dwie wykonalne (ostateczne) decyzje administracyjne za naruszenia przepisów dotyczących m.in. przekroczeń czasu prowadzenia pojazdu czy korzystania z nielegalnego urządzenia ingerującego w zapisy tachografu. Ta sytuacja wkrótce się zmieni. Do wszczęcia postępowania wystarczy...

czytaj dalej

Zmiany w prawie: Litwa, Hiszpania, Francja (Paryż), Austria (Tyrol)

Zmiany w prawie: Litwa, Hiszpania, Francja (Paryż), Austria (Tyrol)

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych przypomina o zmianach prawa regulującego rynek przewozów drogowych w kilku krajach Unii Europejskiej, które niebawem zaczną obowiązywać. Warto się do nich przygotować, bo nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany do litewskiego kodeksu administracyjnego. Zgodnie z art. 217 nowego kodeksu, przewoźnik zobowiązany będzie...

czytaj dalej

Płaca minimalna: od lipca we Francji 42 zł za godzinę

Płaca minimalna: od lipca we Francji 42 zł za godzinę

We francuskim dzienniku ustaw opublikowano dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium tego kraju. Zgodnie z nową regulacją, od 1 lipca 2016 roku firmy transportowe będą musiały wypłacać kierowcom wykonującym przewozy na terenie Republiki Francuskiej 9,67 euro (ok. 42 zł) za godzinę pracy. Opublikowany 9 kwietnia dekret wykonawczy precyzuje zapisy ustawy o płacy minimalnej we Francji...

czytaj dalej


Biznes: umowy śmieciowe w administracji

Biznes: umowy śmieciowe w administracji

Z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że administracja państwowa powszechnie korzysta z umów cywilnoprawnych, które nierzadko stosowane są zamiast...[czytaj dalej]


O płacy minimalnej

O płacy minimalnej

Na szkoleniu dla przedsiębiorców transportowych zorganizowanym w Bydgoszczy przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i ZMPD mówiono...[czytaj dalej]


Biurokracja odbiera impet polskiej gospodarce

Biurokracja odbiera impet polskiej gospodarce

Skomplikowane przepisy podatkowe, przewlekłe procedury, zmienność prawa i obowiązek sprawozdawczy to najistotniejsze bariery biurokratyczne w rozwoju polskich firm – wynika...[czytaj dalej]


Elektroniczne deklaracje podatkowe

Elektroniczne deklaracje podatkowe

Pierwszego stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów dotyczące przesyłania drogą elektroniczną deklaracji na podatek od środków transportowych. 29...[czytaj dalej]


Konfiskata pojazdu za kabotaż

Konfiskata pojazdu za kabotaż

Jak informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zagraniczni – w tym także polscy – przewoźnicy łamiący przepisy dotyczące przewozów kabotażowych i transportu...[czytaj dalej]


W zgodzie z MiLoG

W zgodzie z MiLoG

W niemieckiej ustawie o płacy minimalnej (MiLoG) zawarto szereg obowiązków, które spełnić musi każdy przewoźnik – niemiecki i zagraniczny. Oprócz obowiązków...[czytaj dalej]

Strona 1 z 3123